TYC第7戦オータムレガッタの編集映像と航跡動画

最終更新日2016/10/18
2016年10月16日に開催された、TYC第7戦オータムレガッタの編集映像と航跡動画をアップしましたのでご覧ください。
ZOOM
TYC第7戦オータムレガッタ編集映像
TYC第7戦オータムレガッタ航跡動画